Category: Các Chính Sách

Chính Sách Hủy Vé, Đổi Trả

Chính sách huỷ vé: Vé được mua qua HỒNG VINH LIMOUSINE hoàn toàn có thể huỷ được. Chính sách huỷ vé áp dụng như sau: – Trước giờ khởi hành 02 tiếng: phí huỷ vé là 90% – Trước giờ khởi hành 02 đến 04 tiếng: phí hủy 70% – Trước giờ khởi hàng 04 đến 12 …


Chính Sách Bảo Mật

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay …


Chính Sách Vận Chuyển

Vì lợi ích của khách hàng và công ty, khách hàng nên mang theo CMND khi sử dụng dịch vụ. Khách hàng có mặt tại điểm đón khách của Hồng Vinh Limousine theo hướng dẫn của nhân viên bán vé trước giờ xe chạy ít nhất 30 phút để làm thủ tục. (Trường hợp khách …